Proč jsem vrátil kulaté razítko?

Šišaté razítko
Hlavně proto, aby lidi za mnou už nechodili kvůli razítku. A taky jsem chtěl očistit komoru architektů od takových lumpů, co pořád spekulují, jak by obešli Stavební zákon a Zákon o zadávání veřejných zakázek, jako jsem to dělal já. Nerozuměl jsem počínání lidí uvnitř komory. Všechny aktivity jako by vedly k jedinému: udržení monopolu mezi architekty na to, kdo smí a kdo nesmí projektovat a udržení status quo na poli vážně nemocné veřejné soutěže (budeme bojovat proti obcházení zákona o veřejných zakázkách, ale tak, aby se nic nezměnilo). A navíc se mi nelíbil slib člena komory architektů, protože zavazuje k:


1. dodržování legislativy, která slouží k drcení malých a umožňuje prosadit cokoliv velkým.

2. respektování předpisů, které slouží k prodeji předražených a příliš malých pozemků (parcel), k závislosti na fosilních palivech a ke znečišťování životního prostředí, ke zvyšování prodeje drahých a příliš komplikovaných stavebních technologií, rozmnožování úředníků a vlivu těch lidí, kteří vytvářejí negativní podstatu státní moci.

3. požadování honorářů, jejichž výše vede k produkci zbytečné dokumentace a plýtvání časem.

4. naplňování "veřejného zájmu" a dalších požadavků Velkého bratra :-)