Rodový statek v Horní Polici - koncepce rodové zahrady

Hektarový pozemek a uvědomělá investorka, čtenářka Anastasie a obnovitelka zaniklé sudetské osady Dvorsko. Možnost prověřit a vyzkoušet ucelenou koncepci rodové permakulturní zahrady se všemi jejími prvky:  Prostorem lásky a rodovým stromem, skleníkem, bezorebným pěstováním obilovin, pastvinou,
jedlým lesem, řádným živým plotem, opravdovým lesem napojeným na divočinu, kořenovou čističkou odpadních vod propojenou skrze kontrolní jezírko na svejl v jižním svahu, ústící do koupacího jezírka, dále včely, jedlý trávník, hadník, meditační prostor... :-)Prostor před dvěma roky


Problémem projektu je diktát památkářů, kteří donutili investorku postavit roubený dům o velikosti původního stavení z předminulého století, které sloužilo k ubytování mnoha lidí a k uskladnění velikých zásob pro obživu dobytka. Stavba spotřebovala mnoho energie.
Dům a zahrada