Desatero přírodní architektury podle Hájka

1. Životním prostředím člověka je příroda. Životním prostorem rodiny je zahrada. Vytvářím malé domky, otevřené a "dobře zasazené" do přírodní zahrady. Vyhýbám se drahým, do sebe uzavřeným vnitřním světům. 

2. Každý má právo na svoji zkušenost. Existuje mnoho správných řešení, nejenom jedna cesta. Respektuji různé požadavky na materiály, design i uspořádání obytného prostoru.

3. Stav jako jíš. Používám čisté, přírodní materiály, jednoduchou konstrukci v lidském měřítku, kterou lze realizovat svépomocně pohodovou, technicky nenáročnou prací. Nenavrhuji do obytných domů odpad za účelem recyklace. Recyklovat lze inteligentněji.

4. Strom je krásnější než dům. Pokud je dům dobře navržený, okna a dveře na správném místě, střecha jak mám být a všechny přírodní materiály přiznané ve svojí přirozenosti, není potřeba složité hledání architektonického stylu. Zasadím-li vedle domu strom, bude strom vždycky krásnější než dům.

5. Síla okrajových efektů. Permakulturní princip, podle kterého se přírodní síly násobí na hranicích jednotlivých biotopů. Stavba je vlastně také specifický biotop v zahradě. Nejkrásnější místa pro bydlení jsou zápraží, terasa, zimní zahrada, zkrátka prostor někde "mezi dveřmi". Těmto vnějším částem domu a jejich zařízení věnuji maximální pozornost. Koncept Domu naruby.

6. Čím je dům jednodušší, tím je chytřejší. Má-li dům jednoduchý půdorys, mohu změnit domek pro bydlení v lesní školku, atelier nebo čajovnu rozestavěním židlí a stolů. Naše tělo se nachází vždycky jenom v jednom prostoru. Prázdné prostory brzy onemocní. Pozorujme skutečné potřeby člověka. Všechny neživé struktury, vybudované člověkem vyžadují údržbu a provozní náklady. Cena domu je přímo úměrná jeho kubatuře. 

7. Dej přednost malým a pomalým řešením. Další permakulturní princip platný pro zahradu i stavění. Stav pomalu, plánuj pomalu, stěhuj se pomalu, buduj postupně. Až se přestěhuješ do přírody, změní se Tvoje zvyklosti, potřeby i názory. Začni s malou stavbou a pozoruj změny. Nebývá dobré navrhovat a stavět rodový statek jedním vrzem.

8. Nestavme domy na věčnost. Doba a potřeby člověka se rychle mění. Nevytvářejme hmotné dědictví. Nevíme, co bude zítra, natož za 10 let anebo po naší smrti. Dům ať stárne a zanikne s tělem obyvatele. Zahrada nestárne, zraje a roste :-) Rekonstrukce starého domu je méně výhodná než novostavba.

9. Každý člověk má právo na vlastní plnohodnotný prostor pro život. Klasicky uspořádaný rodinný dům obyčejně nemůže zajistit všem rodinným příslušníkům prosluněný výstup na vlastní koutek v zahradě ze svého pokoje, i když by si to možná přál. Rodinný dům často programuje hierarchické a sexistické uspořádání rodiny. Při navrhování obytné struktury věnuji stejnou pozornost jednotlivci, jako rodině. Teorie osobního domu.


10.Ať žijí živé domy. Pracuji s co nejméně přetvořenými materiály. Navrhuji zelené střechy, zelené fasády, navrhuji dům i strom. Věnuji pozornost přírodním zdrojům na Vašem pozemku :-) Jednou budeme dům stavět ve spolupráci s živou přírodou.

Ilustrace Anežka Bauer Hájková