GARDEN SPACE STATION koncepce rostoucího domu pro rodové zahrady

Pro větší rozlišení klikni na obrázek
Modulární hexagonální buňky rostoucího domu jsou navrženy jako přesná tesařská konstrukce z masivního dřeva. Vnitřní vzdálenost podpěr v rozích po obvodu hexagonu je 2,8m, vnitřní vzdálenost protilehlých stěn je 4,9m. Založení předpokládáme na pilotech nebo zemních vrutech. Jednotlivé buňky mají díky svojí geometrii dobrou prostorovou tuhost. Zateplení navrhujeme přírodními rohožemi (len, vlna nebo konopí), může být však použitá jakákoliv technologie obvyklá pro přírodní stavitelství (foukané dřevovlákno nebo celulóza, sláma...) Střechy jsou pultové, zelené, s okapem nad terasou, v případě větších zastavěných ploch uspořádané tvaru střešních lomenic. Na stavbě ve svahu svahu lze pultové střechy na sebe plynule navazovat a uskakovat výšku podlah jednotlivých buněk nebo teras.

Co je rostoucí dům?

Jako poslední bod desatera přírodního stavitelství uvádím: „Ať žijí živé domy!“ Někde hluboko v sobě mám totiž víru, že v budoucnosti budeme žít v domech, které nebudou z pokáceného dříví a posekaného obilí. Věřím, že skutečně vyspělé civilizace jsou civilizace zahradníků vyššího poznání, kteří umí tvořit s přírodou nejen kouzelné zahrady, ale také třeba domy, aniž by při tom rostliny zabíjeli, nebo jinak poškozovali. Hodně mi o tom říká každoroční sklizeň kruhů v obilí...

Živé domy

Je-li tomu tak, živé domy zahradníků vyspělejších civilizací jsou zároveň také rostoucí. Na naší planetě zatím ale umíme ve svých domech spolupracovat s živými bytostmi jen částečně – umíme vytvořit zelenou střechu, živou fasádu pomocí hydroponie nebo popínavých rostlin, máme širokou
kulturu pokojových květin, akvaristiky a živý je skleník nebo zimní zahrada, které mohu být součástí každého domu. Živý je strom, který vysadíme vedle domu. S pomocí těchto prvků navrhujeme živé domy podle mého konceptu. Všeobecně používaný termín „rostoucí dům“ ale s živým domem zatím všeobecně nesouvisí.

Rostoucí dům je dům, který se staví na etapy. Je to dům, který roste spolu s vývojem potřeb a možností obyvatele. Rostoucí domy nejsou žádná novinka a mají mnoho forem. Některé rostou do délky, jiné do spirály, další pak do výšky. Některé se rozvětvují anebo vytvářejí hnízda. Hnízdo může být do sebe uzavřené. Tak, jako to dělali naši předci když stavěli statek se světnicí a chlévy, stodolou, vejminkem a špejcharem neboli sýpkou. Nás v rámci konceptu osobního domu a rodové zahrady nejvíce zajímá hnízdo s optimální kompozicí, která se otevírá do okolní zahrady, ale trochu je také uzavřená, aby v sobě udržela oheň rodové lásky.

Proč je geometrie posvátná

Zmíněné kruhy v obilí mě také inspirují k práci s posvátnou geometrií, jejímž jazykem hovoří. Tenhle koncept je inspirovaný přáteli, kteří budují svůj životní prostor v podkrkonoší. Objednali si dům, který se bude stavět postupně a bude se skládat ze tří hexagonů kolem hexagonální terasy. Při práci se strukturou včelí plástve jsem si uvědomil, jak je systém inteligentní. A hned jsem začal koncept rozvíjet. 

První hexagonální obytná buňka je jako semeno života. Vychází z kompozice sedmi kružnic, ve které šest kružnic po obvodu první kružnice vymezuje tvar hexagonu a zakládá na obrazec květu života, který umožní růst kompozice rodového bydlení. Hexagonální domečky v květu života velmi živě spolupracují. Pokud respektuji koncept osobního domu, nebojím se členitosti a nevytvářím do sebe uzavřené vnitřní světy. Pracuji s vnitřními a vnějšími prostorami rovnocenně. Pak vzniká hravá skládačka, prosvětlený a provzdušněný labyrint, rozrůstající se do zeleně s lehkostí a nekonečnou rozmanitostí.

Už to roste

První buňku s terasou nazýváme „Přistávací modulo“. Zastavěná plocha buňky je 25m2. Teoreticky je možné ji legalizovat jako zahradní domek. Kubatura buňky je 100m3, dodavatelská cena je 600 tis.Kč, svépomocným programem 300tis.Kč. Postavte si přistávací modul, který Vám poskytne plnohodnotné útočiště. Žijte v přírodě, pozorujte svoji zahradu a připravujete stavbu druhého modulu a nastěhování rodiny :-) Dvě buňky vedle sebe už totiž nazýváme „Základnou“. Je to plnohodnotný nízkonákladový dům.

Trojbuněčnému organismu jsme dali jméno „Mateřská loď“ V domě o zastavěné ploše 75m2 již lze žít plnohodnotný rodinný život za předpokladu dobrého propojení s životním prostorem zahrady. Mateřská loď už má tendence k buněčnému dělení :-) Další etapy již neplánujte. Udělají se, až přijde čas. Obrázky 4. A 5. Etapy už jsou spíše variace. Pátá etapa demonstruje uvolnění vnitřního prostoru, buněčné dělení rodového bydlení na dva domy.

Etapa 3 o 75m2 a etapa 4 o 100m2 se skleníkem
a krytou terasou
Námět k řešení další etapy růstu v kombinaci buněk,
skleníků, teras, atrií, stromů a paloučků v zahradě.