Co nového v našem atelieru v roce 2019


Naše malé společenství projektantů a architektů prochází - stejně jako celé přírodní stavitelství - změnami, které souvisí s novým úhlem pohledu společnosti na tuto specializaci. Přírodní stavění se stalo prozatím nevelkou, ale zato nezpochybnitelnou součástí stavebnictví v naší zemi. Řada stavebníků, kteří hledají zdravý způsob života pro svoji rodinu a udržitelnou cestu do budoucnosti, nachází v přírodním stavění možnost, do které se vyplatí investovat. Zároveň skončilo prvotní nadšení a éra slávy „pankáčských“ staveb. Ukazuje se, že přírodní stavění je náročné nejen na čisté a kvalitní materiály ale také na práci. Nestavíme skládačky z prefabrikátů, přírodní stavby musí být promyšlené, aby byly přírodní materiály dobře ochráněny před působením živlů. Neustále hledáme nová čistější, bezpečnější a dokonalejší řešení. Stavební kultura se pořád vyvíjí, v každé zemi funguje jinak, u nás teprve nacházíme ta správná řešení pro možnosti našich stavebníků, materiálových zdrojů i legislativy. Ceny přírodních domů, ve kterých se nepoužívá ani sádrokarton ani polystyren, byly v době prvotního nadšení nižší, ale dnes jsou vyšší než ceny domů v klasickém stavitelství.

Rozhodli jsme se, že náš tým nadále neponese jméno jednoho z nás. Opouštíme jméno Atelier Hájek a směřujeme k novému jménu, které by se nejlépe dalo vyjádřit slovním spojením „Atelier přírodního bydlení“. Ano, inklinujeme k navrhování obytných domů. Vytváření osobních a rodinný prostorů pro život nám přijde nejzajímavějším, nejpravdivějším a nejkomplexnějším zadáním, jaké v architektuře současnosti i udržitelné budoucnosti vidíme. Při navrhování našich přírodních domů dodržujeme a rozvíjíme a tyto zásady:

1. Zaměřujeme se na dřevostavby, postavené z čistých a přírodních materiálů na základě spolehlivých a ověřených konstrukčních řešení. Na vývoji konstrukčních detailů a skladeb spolupracujeme se
zkušenými přírodními staviteli. Vytváříme partnerství, která nám umožní sdílet zkušenosti ze staveb a správně nasměrovat stavebníky na cestě k realizaci.

2. Navrhujeme stavby dobře zateplené, nejraději se přikláníme k nízkoenergetickému standardu. Pasivní domy také umíme, ale domníváme se, že kultura pasivních domů je svým způsobem extremní přístup, který vede k vysokým investicím do úspor a odděluje člověka od přírody a od celostního přístupu k bydlení v zahradě.

3. Mnoho pozornosti věnujeme hledání skutečných potřeb bydlení rodiny v příběhu proměn celého lidského života. Hledáme formy, které by nám umožnily stavět domy, které jsou menší a flexibilnější, než je obvyklý a pro mnoho lidí nedosažitelný standard rodinného domu. Tím směřujeme k udržitelnosti lidského stavění i dosažitelnosti individuálního bydlení.

4. Jako obytný prostor vnímáme nejen dům, ale celou zahradu. Proto řešíme celostně vždy celý prostor pozemku. Dům by neměl stát na nejkrásnějším místě zahrady. Dům by měl být pozorovatelnou těchto míst. Zvyšujeme obytnou hodnotu zahrady a pomocí vnějších obytných struktur, rozlehlých zastřešených teras i dobrého komunikačního a optického propojení vnitřku domu se zahradou přitahujeme pozornost i přítomnost člověka do zahrady. Bydlení se stává přírodním prožitkem.

5. Vytváříme katalog typových staveb. Máme řadu projektů, za kterými stojí konkrétní příběhy i zkušenost z projektování a ze stavby. Projekty vylepšujeme a optimalizujeme a rádi doporučíme jejich realizaci na Vašem pozemku. Typové projekty jsou levnější, propracovanější a projekční proces vedoucí ke stavebnímu povolení je výrazně kratší.

22.1.2019
Petr Hájek