Projekční služby

Přírodní architekturou s stavitelstvím rozumím tvorbu zdravých, ekologických a ekonomických domů dobře propojených s prostorem přírodních zahrad. Při navrhování domu pracuji v co největší míře s přírodními a místními materiály, především dřevem, přírodními izolacemi, hliněnými omítkami, pálenými a nepálenými hliněnými prvky, kamenem, slámou apod. Omezuji plošné použití armovaného betonu, plastových folií, polystyrenu, sádrokartonu a dalších průmyslově přetvořených hmot. Domy navrhuji chytré, dobře zařízené a promyšlené a propojené s vnějším prostorem zahrady. Zahradu považuji za prostor k bydlení. Součástí návrhu proto bývá návrh zahrady, teras, letních kuchyní a všech zahradních prvků. 

Architektonickou studii domu a rozvržení zahrady pro Vás vypracuji ve spolupráci se svými kolegy architekty, stavebními inženýry a dalšími profesemi. Studie domu obsahuje uspořádání všech prostor, celkovou situaci pro jednání se stavebním úřadem, půdorysy všech podlaží, řez domem, všechny pohledy, řešení vnějších prostor a umístění nábytku a zařizovacích předmětů ve vnitřních i vnějších prostorách. Studie domu dále stanoví kompletní design domu, předběžně stavební technologii, materiály, povrchy, koncepci vytápění, zacházení s vodou pitnou, dešťovou i odpadní a případné umístění fotovoltaických panelů a osvětlení a elektroinstalace v domě.

Po celou dobu prací na studii budeme bedlivě sledovat odhad ceny domu vzhledem k míře Vašich svépomocných možností.

Návrh uspořádání zahrady obsahuje řešení prostoru zahrady, místa pro výsadbu páteřních prvků zeleně s ohledem na jejich velikost a funkci a umístění dalších prvků přírodní a permakulturní zahrady tak, abychom vytvořili krásnou a živou kompozici prostoru pro Váš život v zahradě podle Vašich potřeb. Do zahrady pak správným způsobem umístíme dům.  

Během práce na studii budeme konzultovat s projektantem stavby, popřípadě také s tesařem, zedníkem a dalšími profesemi a řemesly. Otevřeme jednání se stavebním úřadem, obcí, CHKO, popřípadě dalšími dotčenými institucemi. Vyžádáme si územně plánovací informaci, abychom zajistili optimální postup legalizace projektu a obsah další dokumentace. Projektant připraví cenu za zpracování projektu.

Na každý projekt vypracuji nabídku a později smlouvu s podrobnými informacemi a pečlivě zváženou cenou a časem, potřebnými ke zdárnému průběhu spolupráce. Rád připravím společně se svými kolegy kromě nabídky na studii také nabídku na projekt stavby.

Ceny projekčních prací:

1. Architektonická studie osobního domu od 35 tis.Kč podle velikosti a složitosti stavby. Cena studie obsahuje všechny konzultace v čase zpracování studie a první návštěvu místa včetně cestovného. Osobní dům je dům menší, než dům rodinný. Cena studie rodinného domu je stanovena individuálně podle zadání. 

2. Návrh uspořádání malé zahrady od 7 tis.Kč podle velikosti a množství aktivit. Zahrada o velikosti 1hA od 20 tis.Kč.

3. Příprava projektu autorizovaným projektantem (situace podle předpisů, obstarání vyjádření organizací, souběžný inženýring k zajištění proveditelnosti díla) od 5.tis.Kč. Pokud si objednáte projekt u kolegů podle doporučení, cena bude odečtena od ceny projektu stavby. 

4. Autorské dozory během stavby, osobní návštěvy úřadů a další práce v terénu kromě první návštěvy místa se platí v hodinové sazbě 500,-Kč za hodinu.

5. Konzultace ke studiím a nasmlouvaným projektům jsou zdarma. K projektům, které nejsou naší zakázkou poskytuji konzultace v atelieru na Sklenářce v Kostelci nad Orlicí v ceně 400,-Kč/hod anebo v Praze v ceně 700,-Kč/hod. Pokud si přejete návštěvu místa a konzultaci před uzavřením smlouvy o dílo, účtuji si cestovné a cenu za konzultaci na místě 700,-Kč za hodinu. V případě že spolupráce bude pokračovat, bude hodnota konzultace odečtena od ceny studie nebo projektu.

6. Cestovní náklady autem účtuji ve výši 9,-Kč/km. V ceně je započítaný čas, strávený na cestě. V případě cesty vlakem nebo autobusem se vzhledem k času strávenému na cestě a ceně jízdenky stanoví cestovné dohodou.

7. Po dokončení studie vypracujeme podle norem a vyhlášek ve spolupráci se stavebním úřadem projekt stavby. Na dokumentaci se podle vyhlášky musí podílet kromě projektanta také statik, požárník, elektrikář, specialista na vodu a kanalizaci, zpracovatel energetického štítku budovy. Cenová nabídka projektanta na jednostupňový projekt osobního domu pohybuje od 90 tis.Kč.