Služby architekta

Přírodní architekturou s stavitelstvím rozumím tvorbu zdravých, ekologických a ekonomických domů dobře propojených s prostorem přírodních zahrad. Při navrhování domu pracuji v co největší míře s přírodními a místními materiály, především dřevem, přírodními izolacemi, hliněnými omítkami, pálenými a nepálenými hliněnými prvky, kamenem, slámou apod. Omezuji plošné použití armovaného betonu, plastových folií, polystyrenu, sádrokartonu a dalších průmyslově přetvořených hmot. Domy navrhuji chytré, dobře zařízené a promyšlené a propojené s vnějším prostorem zahrady. Zahradu považuji za prostor k bydlení. Součástí návrhu proto bývá návrh zahrady, teras, letních kuchyní a všech zahradních prvků. 

Další texty o filozofii návrhů návrhů:

Architektonickou studii domu a návrh rozvržení zahrady pro Vás vypracuji ve spolupráci se svými kolegy architekty, stavebními inženýry a dalšími profesemi. Studie domu obsahuje uspořádání všech prostor, celkovou situaci pro jednání se stavebním úřadem, půdorysy všech podlaží, řez domem, všechny pohledy, řešení vnějších prostor a umístění nábytku a zařizovacích předmětů ve vnitřních i vnějších prostorách. Studie domu dále stanoví kompletní design domu, předběžně stavební technologii, materiály, povrchy, koncepci vytápění, zacházení s vodou pitnou, dešťovou i odpadní a případné umístění fotovoltaických panelů a osvětlení a elektroinstalace v domě.

Po celou dobu prací na studii budeme bedlivě sledovat odhad ceny domu vzhledem k míře Vašich svépomocných možností. Součástí ceny studie je autorský dozor nad provedením projektu v rozsahu 4 hodiny, maximálně 4 konzultace. Nutné cestovní náklady se platí podle dole uvedeného ceníku.

Návrh rozvržení zahrady obsahuje řešení prostoru zahrady, místa pro výsadbu páteřních prvků zeleně s ohledem na jejich velikost a funkci a umístění dalších prvků přírodní a permakulturní zahrady tak, abychom vytvořili krásnou a živou kompozici prostoru pro Váš život v zahradě podle Vašich potřeb. Do zahrady pak správným způsobem umístíme dům.  

Během práce na studii budeme konzultovat s projektantem stavby, popřípadě také s tesařem, zedníkem a dalšími profesemi a řemesly. Otevřeme jednání se stavebním úřadem, obcí, CHKO, popřípadě dalšími dotčenými institucemi. Vyžádáme si územně plánovací informaci, abychom zajistili optimální postup legalizace projektu a obsah další dokumentace. Projektant připraví cenu za zpracování projektu pro stavební řízení a budete - li potřeba pro realizaci podrobný projekt, pak také cenu za projekt pro zhotovení stavby. Můžeme Vás podpořit v zajištění všech dokladů ke stavebnímu povolení  v hodinově placené sazbě (inženýring).

Na zhotovení projektové dokumentace staveb spolupracuji s Danielem Grmelou, Milanem Keslarem, Hanou Kudovou, Janem Stojaspalem, Terezou Otcovskou, Petrou Vlkovou, Lubošem Chvílou a dalšími projektanty podle místa, technologie a celkových nároků na projektovou dokumentaci. Na projektování zahrad spolupracuji s Kamilem Fišerem, Adélkou Hrubou, Barborou Hubkovou, Janou Novákovou, Jiřím Velebilem a dalšími zahradníky, projektanty a botaniky podle druhu a místa projektu.

Ceny prací architekta:

1. Studie domu od 35 tis.Kč podle velikosti a složitosti stavby. Cena studie obsahuje všechny konzultace v čase zpracování studie a první návštěvu místa mimo cestovné. 

2.  Studie zahrady od 10 tis.Kč podle velikosti a složitosti zadání.

3. Autorské dozory během stavby, osobní návštěvy úřadů a další práce v terénu kromě první návštěvy místa se platí v hodinové sazbě 500,-Kč za hodinu.

4. Poskytuji konzultace k libovolným projektům pravidelně v Praze v ceně 500,-Kč/hod. Pokud si přejete návštěvu místa a konzultaci před uzavřením smlouvy o dílo, účtuji si cestovné a cenu za konzultaci na místě 500,-Kč za hodinu. V případě že spolupráce bude pokračovat, bude hodnota konzultace od ceny díla odečtena.

5. Cestovní náklady autem účtuji ve výši 9,-Kč/km. V ceně je započítaný čas, strávený na cestě. V případě cesty vlakem nebo autobusem se vzhledem k času strávenému na cestě a ceně jízdenky stanoví cestovné dohodou.

6. Zajistím vizualizaci stavby a/nebo zahrady v ceně od 4 tis.Kč podle složitosti a propracovanosti výstupu.

Po dokončení studie předáme projekt projektantovi, který připraví ve spolupráci se stavebním úřadem dokumentaci pro ohlášení stavby nebo stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb a 62/2013 Sb. Na dokumentaci se podle vyhlášky musí podílet kromě projektanta také statik, požárník, elektrikář, specialista na vodu a kanalizaci, zpracovatel energetického štítku budovy. Budete - li potřebovat, pak projektant připraví také projekt pro provedení stavby. Obě dokumentace mohou být sloučeny do jednostupňového projektu, celkovou cenu to ale významně neovlivní, spíše to zbrzdí legislativní proces. Cenová nabídka projektanta vychází z rozpracované nebo dokončené studie a není předmětem tohoto ceníku prací. Cena dokumentace pro stavební povolení se pohybuje kolem 50 tis.Kč, cena prováděcí dokumentace také kolem 50 tis.Kč.