Služby architekta

Přírodní architekturou s stavitelstvím rozumím tvorbu zdravých, ekologických a dosažitelných domů dobře propojených s prostorem přírodních zahrad. Při navrhování domu pracuji v co největší míře s přírodními a místními materiály, především se dřevem, přírodními izolacemi, hliněnými omítkami, pálenými a nepálenými hliněnými prvky, kamenem, slámou apod. Omezuji plošné použití armovaného betonu, plastových folií, polystyrenu, sádrokartonu a dalších průmyslově přetvořených hmot. Domy navrhuji malé, chytré, dobře zařízené a propojené s vnějším prostorem zahrady. Zahradu považuji za prostor k bydlení. Součástí studie proto bývá návrh zahrady, teras a jejich zařízení, letních kuchyní a dalších zahradních prvků. 

Architektonická studie domu obsahuje uspořádání všech prostor, půdorysy všech podlaží, řez domem, všechny pohledy, řešení vnějších prostor a zastřešených teras a umístění nábytku a zařizovacích předmětů ve vnitřních prostorách i na terasách. Studie domu dále stanoví kompletní vnější design domu, předběžně stavební technologii, koncepci vytápění a umístění a zhruba tvar akumulačních kamen, případné umístění fotovoltaických panelů a prostor pro technologická zařízení v domě.

Po celou dobu prací na studii sleduji cenu domu vzhledem k míře Vašich finančních a svépomocných možností.

Návrh uspořádání zahrady obsahuje řešení prostoru zahrady, místa pro výsadbu páteřních prvků zeleně s ohledem na jejich velikost a funkci a umístění dalších prvků přírodní a permakulturní zahrady tak, abychom vytvořili účelnou, krásnou a živou kompozici prostoru pro život v zahradě podle Vašich potřeb. Do zahrady pak správným způsobem umístíme dům. Návrh uspořádání zahrady neobsahuje zahradnickou studii, projekt nebo výsadbový plán od zahradního architekta. 

Během práce na studii můžeme projekt konzultovat s projektantem stavby, statikem, kamnářem, dalšími profesemi a řemesly. V rámci "předběžného inženýringu" otevřeme jednání se stavebním úřadem, obcí, CHKO, památkáři, popřípadě dalšími dotčenými institucemi. Prověříme územní plán, bude - li potřeba vyžádáme si územně plánovací informaci, a zajistíme všechny existující a dostupné podklady a doklady, abychom vybrali optimální strategii pro povolení stavby a obsah další dokumentace. Z veřejně dostupných zdrojů zjistíme také bonitu půdy, radon, typ podloží, záplavové území, definujeme vyvolané investice a navrhneme průzkumy, které je nutno zajistit (geodetické zaměření, radonový, hydrogeologický průzkum apod.).

Průběh spolupráce:

A. Nejprve Váš záměr předběžně zkonzultujeme po telefonu, Skype nebo na schůzce nad základními materiály. Připravte si fotky z místa, situaci, letecký snímek, podklady, které už máte, připravte si svoji vizi. 

B. Vypravíme se společně na místo, vytvoříme první skicu a koncept. Na základě skic a návštěvy připravím přesnou nabídku na studii stavby a zahrady.

C. Pokud usoudíme, že umístění domu nebo řešení zahrady je z důvodu rozlehlosti pozemku, neobvyklosti zadání nebo vysoké přírodní hodnoty místa potřeba řešit zvlášť zdařile, celostně a zodpovědně, můžeme se domluvit na uspořádání "Tance se Zemí".

D. Rozpracování studie předchází "předběžný inženýring" který zaručí proveditelnost studie. Inženýring provádí kolegové a kolegyně, kteří mají na jednání s úřady nadání. 

E. Vytvoříme společně studii včetně návrhu uspořádání zahrady. Studie je celostním řešením Vašeho záměru, následný projekt technicky rozpracovává to, co určila studie. Studie chce svůj čas a pozornost, budeme pracovat s variantami a při práci na studii se bude vyvíjet náš názor i vědomí možností, potřeb a souvislostí.

F. Během práce na studii Vám moji kolegové a kolegyně mohou připravit nabídku na zpracování projektu pro stavební povolení nebo projektu pro provedení stavby.

Ceny práce architekta:

1. Předběžná konzultace, po telefonu nebo po Skype: 500,-Kč/hod anebo osobně nejspíše v Praze v ceně 700,-Kč/hod.

2. První návštěva místa, konzultace na místě, první skici a koncepty, nabídka na vypracování studie stavby a zahrady. Záleží na složitosti zadání a délce cesty. Obvykle počítejte s 10.000,-Kč. Cena bude odečtena od ceny studie.

3. Předběžný inženýring odpovídající zakázce na projekt rodinného domku má cenu 10.000,-Kč


4. Obvyklá cena víkendové akce Tanec se Zemí za účasti architekta, psychologa, asistenta a dalších účastníků s materiálovým zabezpečením a cestovným a následným vyhodnocením a zpracováním se pohybuje od 20.000,-Kč. Jde o velmi specifickou práci, jejíž potřeba vyplyne z hloubky spolupráce.    

5. Architektonická studie domu a uspořádání zahrady se pohybuje kolem 65.000,-Kč podle velikosti a složitosti stavby a zahrady. Za menší dům a zahradu to bude méně a za větší více. Cena studie obsahuje všechny konzultace v čase zpracování studie. Do ceny studie se započítává cena předběžné konzultace a přípravy projektu podle bodu 1 a 2. Návrh uspořádání zahrady neobsahuje zahradnickou studii, projekt nebo výsadbový plán od zahradního architekta.

6. V ceně studie není započítáno: podrobné řešení interieru, vyčerpávající materiálové a barevné řešení vnitřních povrchů, výkresy truhlářských výrobků (schodiště, zábradlí, okna, dveře, koupelna, kuchyně, vestavěné skříně apod.), vnitřní perspektivy, řešení osvětlení. Pokud si budete přát připravím pro Vás nabídku na míru. Stejně tak pro Vás detaily vnitřního vybavení může řešit výrobce, kuchyňské studio apod.  

7. Autorské dozory architekta nad provedením projektu u projektanta se kterým spolupracuji jsou zdarma. Autorské dozory nad provedením projektu u jiného projektanta a autorské dozory po ukončení projektu během stavby se platí v hodinové sazbě 500,-Kč za hodinu + cestovné.

8. Cestovní náklady autem účtuji ve výši 9,-Kč/km. V ceně je započítaný čas, strávený na cestě. V případě cesty vlakem nebo autobusem nebo spolujízdy se proplatí jízdné + 250,-Kč za hodinu strávenou na cestě. Vždy se snažím na cestě spojit více akcí, abych mohl náklady na cestu rozdělit.