VESICA PISCIS V LUČKOVICÍCH

klikni na obrázek


V permakulturní zahradě v Lučkovicích nedaleko města Písku vyroste náš první přízemní dům ve tvaru Vesica piscis. Vesica je plocha sdílená dvěma stejnými kružnicemi, které mají střed vzájemně na svém obvodu. Je to první netriviální útvar posvátné geometrie, jednoduchý, krásný, pevný, nezpochybnitelný, v ženské energii.

Vesica dokonale otevírá vnitřní prostor pohledům ven. Mezikruží je pevně prostorově spojeno s kružnicemi ležícími v zahradě. Jižní kruh je věnován kuchyňské zahradě a severní - dolní kruh rekreaci a bydlení. Podíváte - li se na fotografii zahrady, můžete v ní vidět Venušin pahrbek, jehož vegetací Vesica pluje jako loď.

Je tu a moře neubývá...

Zahrada byla řešena procesem Tance se Zemí a navržený domek je první etapou - vyloděním rodiny v nové životní realitě. Celkově má zahrada cca 2hA, a v jejím prostoru budou ještě domky pro generační vývoj rodinného bydlení, ženský dům a domky pro pobyty ve tmě. Každý dům má svůj svébytný kousek zahrady...

Dům je navržený jako dřevostavba ze segmentů po 1,2m, pultová zelená střecha v podobném sklonu jako svah. Když jsme tvořili dispozice domu, dotkli jsme se hranic svých možností tvořit novou realitu. Na Vesicu naše kultura trochu zapomněla a tak je potřeba dělat věci jinak, po novém, a to je náročné.

Mimochodem, sháníme stavitele pro tento dům...pro zvětšení klikni na obrázek

V poměrně malém historickém domácím sadu a zelinářské zahradě je umístěný dům, jehož interier je skrze kryté terasy a pavlače dokonale propojený s venkovním prostorem a výhledy do kraje. Kryté terasy slouží pro letní venkovní bydlení včetně kuchyně, ložnice i venkovní koupelny. I když je dům malý, bydlení na terasách je tak velké, kam až oko dohlédne. Plocha teras je stejně velká jako vnitřní plocha domu. 

Vytápění je zajištěno těžkými akumulačními kamny na dřevo, které jsou umístěny v srdci domu a sálají do všech prostor. Tím, že neohříváme obvodovou konstrukci domu, převracíme po vzoru našich předků dnešní stavební fyziku naruby, stejně jako typologii celého domu. Dům pluje v historické zahradě, aniž by ji proměnil. Stejně jako loď nezmění řeku…

Autoři: Petr Hájek, Zuzana Tomečková

Domek u řeky Berounky

Perspektiva od jihu.
Klikni na obrázek pro zvětšení.
Tenhle projekt mám moc rád. Je na malé zahrádce u řeky Berounky. Kvůli tomu, že tu mohou být záplavy až do výšky 2m nad terénem, jsme se rozhodli zateplenou část domu přesunout do patra a pod domem udělat otevřené letní bydlení. Domek je lehký, dřevěný, minimalistický. Je to chata od řeky. Zároveň je v něm cosi vznešeného, lehkého. K řece tak nějak patří.V otevřeném přízemí najdeme všechno, co je potřeba
k letnímu bydlení.

V patře je velká obytná místnost s ostrovní kuchyní,
velkými okny se otevírá k řece.
Dům na nohách má odlehčený charakter.


Zastavěná plocha: 93m2

Topení: těžká akumulační kamna na dřevo v patře, v jejich základu v přízemí je pec a potřebné vybavení letní kuchyně.

Rozpočet: 3.5 mil na klíč

Stavba hnízda z konopného betonu v Pošumaví

Pro zvětšení klikni na obrázek
Nedaleko Nepomuka staví Ota Luňák podle naší studie a projektu Hanky Kudové elegantní, útulný kompaktní domek ze dřeva a konopného betonu. Domek stojí na rozhraní dvou úrovní zahrady. Spodní patro nazýváme přízemím a horní patro nadzemím. Každé podlaží má východ na terén, ale každé jako by bylo v jiném světě - z přízemí se vstupuje do stinné zahrady u potoka a z nadzemí hledíme na prostornou louku u lesa. Přízemí je více mužské,  nadzemí ženské a rodinné.

Domek je ještě rozestavěný ale už teď lze vychutnat přírodní krásu konopného betonu v kombinaci s dřevěnými pilíři s stropy. Ota staví svůj domek svépomocně s kamarádem, hodně pozornosti bylo věnováno spodní stavbě, jejíž součástí je také sklep v komponovaný do kamenného soklu. Dům stojí na betonových pasech bez základové desky s izolací z pěnoskla. Půdorys domu je vepsaný mezi dvě půlkružnice, střecha je eliptická. Uprostřed půdorysu v přízemí jsou velká akumulační kamna na dřevo s hypokaustem do patra. Obě podlaží jsou chráněna a obestavěna přesahem střechy a pavlačí kolem dokola.

Litý konopný beton do posuvného bednění z ohýbané překližky vytváří rustikální na dotek příjemnou strukturu s viditelnými vrstavami, podobnou stěnám z dusané hlíny nebo třeba pískovcovým sedimentům. Doufám, že se mi Otu podaří přemluvit, aby povrch konopného betonu už - alespoń zvenčí - neomítal :-)

Celková plocha pozemku: 1,16hA.

Úředně zastavěná plocha domu (s přesahy střech podepřenými sloupy): 140m2.

Zastavěná plocha zateplené části domu: 65m2

Kubatura obestavěného prostoru je: 480m3

Pohled od potokaKrása dřevěného stropu


Přírodní kresba v konopném betonu.
S trochou retuše krásná fa


Půdorys přízemí


Půdorys patraPřírodní dům v ptačí zahradě

Nízkoenergetická dřevostavba na patkách
nad terénem, obložená modřínovým dřevem.
Pro zvětšení klikni na obrázek
Do vesničky Hřídelec v Českém Ráji projektujeme domek, který se stane krásným hnízdem pro člověka v zahradě, věnované uchování vody v krajině, přirozené květnaté louce a divokým větrolamům, uzpůsobeným pro hnízdění ptáků i přirozenou ochranu biotopu člověka spolupracujícího s přírodou.

Zahrada se rozprostírá na západní straně malého údolíčka na konci vesnice, kudy kdysi protékal potok. Dnes je jeho proud vedený v potrubí pod zemí. Za složitých vyjednávání s úřady umísťujme poblíž bývalého potoka soustavu jezírek, která je napájená především dešťovou vodou ze střechy přilehlého kostela.

Dům stojí na svahu nad koupacím jezírkem. Ze strany jezírka jsme pod domem vytvořili prostor, letní zahradní kuchyně. Zároveň tudy pod domem "proplouvá krajina zahrady". Anebo se dům snaží uchytit mezi větvemi jako ptačí hnízdo?

Přízemí domu je uspořádané kolem akumulačních kamen na dřevo. Místnosti jsou docela velké. V hlavním obytném prostoru je kuchyně od relaxační části oddělená mlynářským schodištěm, které zároveň slouží jako úložná skříň. Kamna jsou dostatečně veliká, aby na nich mohli odpočívat dva lidé. Ke kamnům v přízemí přiléhá ložnice, koupelna a nika na sušení oblečení v zádveří.

Mlynářské schody vedou do patra, kde je v polovině půdorysu domu podkrovní místnost, která slouží jako pokoj, druhá ložnice a pracovna. Z této místnosti lze přejít po lávce nad obytným prostorem do vlaštovčího hnízda, které s vznáší nad obytným prostorem. Jeje, do tohohle domu se vejde lidí!

Užitková plocha přízemí a patra: 89m2
Zastavěná plocha s terasami: 148m2
Zastavěná plocha přízemí: 66m2
Plocha zastřešených teras bez suterenu: 82m2
Studie Petr Hájek, Pavlína Vlková
Projekt: Petra Vlková   


Světlina pod Černou Horou - Roubenka v Malých Karlovicích

Situace - klikni na obrázek
Pod hřebenem Javorníků je v lese mýtina, na které stálo malé hospodářství, jehož dřevěnice  podlehly zubu času. Na místě starých budov stavíme malou roubenku o rozměrech 7 x 7m, letní kuchyni, stodoličku a saunu u jezírka. Stavba bez elektřiny bude sloužit k rekreaci, vzájemnému setkávání lidí a práci na sobě v experimentu soužití člověka s přírodou.

Ve spolupráci s tesaři jsem nakreslil tvarové výkresy jednoduché srubové konstrukce. Jojo roubenka - to je výzva - krystalická logická konstrukce, žádné fantazírování a přitom vždycky krása. Vnitřní prostor je bez příček, uprostřed bude schodiště do podkroví a kamna. Z východu, do prudkého svahu je přístavek se šatnou a hygienickou buňkou. Dům nebude mít rozvody alektřiny ani vody. Namísto toho má venkovní kuchyni, studnu a kadibudku. Navíc saunu u přírodního jezírka. Právě jsem se vrátil z místa z brigády, během které se prováděly terénní úpravy, těsnění spar mezi trámy a připravovaly se patky pro stavbu letní kuchyně. Zůstal jsem na tomhle krásném místě ještě dva dny kvůli rekreaci. A zase se vrátím :-)


Tvarový výkres od architekta byl v detailech upravený
v prováděcí dokumentaci i na stavbě
Jižní průčelí směrem k terase a západní svah.
Speciální francouzská okna pro srub nad základovým
trámem, aby to drželo :-) 

Nedělený vnitřní prostor světnice.
Severní pohled na paseku.
Nezaměnitelné tvarosloví roubených staveb.Slamáček na Těrlicku

Autor Petr M.Hájek, kreslil Martin Šimek
Okraj rozvolněné venkovské zástavby, typické pro Severní Moravu, kousek na přehradu, výhled na Beskydy, mírný severní svah...

Dům je usazený do dolní části zahrady, pod domem je místo pro kořenovou čističku a izolační zeleň, vlevo od domu je rezerva na dostavbu vejminku, vpravo příjezd a prostor pro technické práce jako je například příprava dřeva. Nad domem je navržený obytný palouček s přírodním jezírkem a záhony. Horní hranici zahrady bude tvořit maliniště a neprůchodná zeleň jako nízká izolace od sousední pastviny, která nezastíní výhled na Beskydy. Celá kompozice je díky navrženým velkým stromům chráněna větrolamy ve sluneční pasti.

Dům je modelovým příkladem malého kompaktního domku bez rozvodů topení, vytápěného těžkými akumulačními kamny na dřevo. Teplo je všude, kam sálavá kamna "dohlédnou". Obytný prostor v přízemí je zároveň členěný a zároveň propojený do jednoho celku. Posadíte - li se ke kamnům, za zády máte malá okna na sever a před Vámi se otevírá pohled na Beskydy i na vlastní zahradu rozlehlým francouzským oknem širokým osm metrů, které začíná v kuchyni a bez přerušení vede za rámem posuvných dveří až do ložnice.

Dům je nízkoenergetická dřevostavba, založená na patkách. Obvodové stěny jsou zateplené slaměnými balíky, podlaha přízemí a střecha jsou zatepleny klimatizérem - foukanou celulózou. Štíty jsou obložené modřínovým dřevem.

Hrubá podlažní plocha přízemí: 68,5m2
Obestavěný prostor: 535m3
Zatavěný plocha ke sloupkům podepření teras podle vyhlášky: 121,6m2
Studie: Petr M.Hájek
Projekt: Jan Stojaspal

Pro zvětšení klikni na obrázek

Zahrada je řešená jako relaxační i plodivá.

Půdorys je kompaktní, uprostřed jsou kamna,
která sálají do všech prostor. Výhled na jih
a na Beskydy je realizovaný širokým
pásovým francouzským oknem.

V malém podkroví jsou dva pokojíčky a pracovna
s galerií otevřenou do přízemí. 
Do patra teplo z kamen vždycky dorazí :-) Řez je symetrický, dobře zateplený dům má
nizkoenergetický standard. Přesah střechy
kryje terasy, v létě stíní a v zimě
zve sluníčko dovnitř domu.  

Okna v západní fasádě jsou tvořena vnitřní
potřebou - okno do koupelny je pro dobrý výhled
v úrovni vany, okno v kuchyni je na výšku hrnce
nad kuchyňskou linkou.