Odpočinkové, meditační a vzdělávací centrum Sklenářka
Varianta řešení
Klikni na obrázek

Sklenářka u Kostelce nad Orlicí je kouzelná vila s rozlehlou zahradou uprostřed lesů, postavená v letech 1886-1904 koželuhem Rudolfem Seykorou. Po druhé světové válce sloužilo místo jako škola v přírodě. Dnes je areál včetně 7ha překrásných pozemků obklopených lesem předmětem obnovy a budování
odpočinkového, meditačního a vzdělávacího centra v srdci přírody.
Klikni na obrázek

Na místě žije a působí skupina mladých lidí, kteří se snaží oživit a využít všechny budovy, vybudovat areál s ubytováním, bydlením, místy pro setkávání, dílnami, obchody, otevřenou permakulturní farmou, lesními stezkami, a mnoha různými aktivitami, ve kterých každý najde sám sebe :-)  

Na mapě je možná alternativa řešení, která byla zpracována před otevřením současného projektu se Zdeňkem Sokolem.

Legenda:
Kouzelný les místo pro hru dětí a dospělých – stromové domy, lana, mostky, ale taky možnost stavby vlastních chýší z dostupného (připraveného) materiálu. Na potůčku budou připravena korýtka a materiál pro konstrukci vodních mlýnků a vantrok.

Hory a doly. Stávající rozlehlý mokřad se starými navážkami suti bude odvodněn kanály lemovanými terasovými cestami s vysokými terasovými záhony. Rozdíl terénu alespoň 3m. Tím dojde k úklidu suti, vysušení a vytvoření mnoha různorodých biotopů a vodních zákoutí: mostků, akvaduktů (napájení jezírka u vily) hrázek, stavědel, mlýnků... Pokud to složení půdy umožní, počítá se s vytvořením bahniště pro prasata a jíloviště pro lidi :-) Na jílovišti bude možné stavět modely hliněných domů a funkční vodní hráze. Zde se budete moci naučit základům statiky. V dolní části bude obnovena vodní plocha nad starou hrází, zřízena lázeň (sauna, báňa...)

Letní kuchyně a společenské centrum, amfiteátr. Část stávající betonové plochy bude vybavena stupňovitými lavicemi nebo náspy a využita jako nezastřešený amfiteátr. Část bude zastřešena šindelovou nebo rákosovou střechou a využta jako letní kuchyně, jídelna, ložnice a společenské centrum. V zimním období bude přístřešek sloužit jako přípravna a sklad dřeva a garáž.

Zahrady. Na plánu jsou vidět oplocená území, s vegetací, kterou je potřeba chránit před okusem divokou zvěří apod :-) inu zahrady...

Severní okraje. Podle zásad permakultury Billa Millisona věnujeme hodně pozornosti okrajům, nejen plochám. V okrajích je síla tohoto projektu. Trochu zatlačíme les zpátky (správný zahradník má ostré nástroje) a na okraje vysázíme ovocné a ořechové stromy, hlavně po severním obvodu. Stejně tak po okrajích situujeme naučnou stezku dlouhou 2km, s odbočkami dovnitř areálu.

Skleník - polykarbonátová kupole z klacků. Centrem kompozice zahrady bude polykarbonátová kupole s prutovou nosnou konstrukcí z neformátovaného rostlého dřeva (v neořezaném stavu je materiál 2x pevnější, protože má výhodnější průřezový modul a navíc je po obvodu předepjatý, jak strom cvičí ve větru). Viz Dřevo tak, jak narostlo

Náměty na zastavení naučné stezky: 1 vstup, 2 historie krajiny, 3 lesní mokřad, 4 lesní domy, 5 zvířata, 7 vila Sklenářka, 8 ryby, 9 pastvina, 10 zvěř, prasata, 11 vodní flóra, 12 okraje lesa, bytosti, 13 poustevník = zahradník, který nesází, 14 mykorhiza, 15 ptáci, 16 permakultura, skleník, 17 lidské hnojivo, recyklace, člověk a voda, kanalizace, 18 březový háj – dřevo a člověk, 19 jedlý les, 20 děti, výchova, škola, 22 občerstvení, 23 les