Brána domova - zahrada v údolí potoka.

klikni pro zvětšení
Atelier projektování srdcem 5.7.2014. Na začátku léta jsme ve spolupráci s majiteli zahrady a jejich přáteli učinili na pozemku společné tvůrčí setkání, jehož výsledky jsem zanesl do tohoto plánu. Místo je na okraji podhorské obce, louka a les podél potoka. Na konci louky je úžina, která Vás přivede mezi vysoké stromy k potoku a vypuštěnému rybníku. Tady začíná přírodní hájemství, jsou zde cítit hlasy vyvolávající respekt a úctu. Úkolem setkání bylo nalezení místa pro stavby a pro založení srdce zahrady. Nejprve jsme četli příběh místa a pak psali příběh zahrady. S majiteli jsme dosáhli pozoruhodné shody.  

Zóny:
1. Všichni účastníci shodně cíttili potřebu definovat vstupní veřejnou, s obcí spojenou zónu a oddělit ji výrazně od intimních a přírodních prostor údolí. V této zóně jsou stromy – strážci vstupu, komunitní zahrada, společenský prostor, dobré by bylo malé hřiště. Je tu taky příjezd k pracovní části domu, prostor pro tesařskou práci.
2. Následuje zóna bydlení, ke které samozřejmě patří zahrádka a obytný palouček, koupací jezírko apod.
3. Další zónou je „háj předků“ místo pobytu a meditace ve stínu, polodivoké. Ohniště. I zde mohou být vysázeny ovocné stromy a keře, související  s  existující lesní zahradou (maliny) na okraji lesa.
4. Další zónou je pastvina mezi cestou a vodou, kterou je možné osázet ovocnými stromy (s
potřebnou ochranou před zvířaty).
5. Poslední zónou je les, který dává místu charakter a je zdrojem materiálu na stavbu. Mimo pozemek cestou podél potoka vstupujeme do silových míst údolí, spojených s lesem a vodou. Je to místo posvátné úcty.Navrhované stavby:
A1 a A2: Dům určený k ubytování, bydlení i práci, který odděluje severozápadní vstupní a městský prostor od obytného a intimního prostoru zahrady. Dům je rozdělený na dvě etapy, první, severní část je určená k „osídlení“ pozemku, stojí v zastavitelném území. Přikládám podobný návrh domečku, ze kterého bychom mohli vycházet a který slouží k bydlení i práci. Dá se povolit i jako zemědělská stavba (pokud se změní názvy místností). Přiložené návrhy berte s velikou rezervou. Typové projekty nemám a originální návrh v rámci skici není možné dodat :-)
B. Malý obytný dům: To je ten domek zahradníka, ve kterém se žije v kontaktu se svými rostlinami a prostorem. Je umístěný zhruba v místě ohniště. Z terasy je výhled na kostelní věž, na jezírko, záhonky, ovocné stromy, atd :-). Přikládám také podobný příklad.
C. Lesní samota: domek, se kterým bych začal sám, kdyby to bylo moje :-) Na terénním žebru v lese navrhuji cestu a u ní malý domek o jedné místnosti. Pracovna, pozorovatelna, meditační místnost, dům pro speciální hosty, ložnice...
D. Stáj, seník, salaš: Je to možná podivné umístění, ale já to tam nějak cítím. Možná je to taková poslední výspa, mezník mezi divokým prostorem a prostorem člověka. Do takových staveb se vejde spousta potřebných věcí :-)

Voda:
Je to dlouhodobý záměr, práce v obci a se sousedy, ale náhon od rybníka by Vaši zahrádku významně obohatil. Dala by se vymyslet spousta nádrží, pítek, mlýnků, výhybek, stružek... nekonečná hra...