Rodový statek v Klášterecké Jeseni

organická koncepce domu 
pro zvetšení klikni na obrázek
Na svazích Krušných Hor, v  místě stejně krásném jako název obce se rozkládá pět hektarů sadů, luk a pastvin, na kterých zakládají svůj rodový statek Petra a Mario Kubecovi. Společně tvoříme budoucí podobu pětihektarového území, které bude přírodou, pastvinami, zahradou a domovem nejen pro Kubecovi, ale také pro všechnu floru a faunu, jejich přátele a pro lidi se zájmem o přírodní bydlení a hospodaření. 

geometrie v praxi :-)


Dům je umístěný v energetickém centru místa, na místě výhledu, slunce a větru. Je to velín a rozhledna :-) Půdorysy jsme dlouho tvořili společně s Kubecovými. Nakonec všechno do sebe zapadlo, když jsme použili posvátnou geometrii včelí plástve. Poměrně velký dům schvalujeme jako zemědělskou stavbu s bydlením. Ona je to pravda, provozní schema je opravdu neobvyklé. Dům naplňuje koncept "domu naruby". Dům je kruhový, jak už to u pastevců koňáků bývá, žije se na terase kolem domu.


zelená střecha a průhled do haly zamědělské stavby


Konstrukcí je dům slamák, rustikální dřevěná konstrukce z kulatin z měsíčního dřeva nese zelenou střechu. Dům a terasy jsou založeny na masivní kamenné podezdívce, která slouží jako akumulátor tepla pro pěstování plodin na zápraží a propojení domu se zahradou. Dum bude vytápěn těžkými akumulačními kamny umístěnými v centrálním prostou

Autorizovaný projektant: Ing. Milan Keslar
Koordinace projektu a konstrukce: Ing. Tereza Otcovská
Stavitel: Miroslav Bartoš
Architekt: Ing.Arch.Petr Hájek 

Studie využití území - pro zvětšení klikni na obrázek.


Z průvodní zprávy k námitce k územnímu plánu: Dům je součástí projektu experimentálního ekologického centra, které bude mapovat a ukazovat možnosti novodobého ekologického hospodaření s respektem k přírodě ve formě rodinné vícegenerační usedlosti v soběstačných přírodních zahradách. Centrum se otevírá občanům obce, školním výpravám, organizuje letní tábory a sezonní rekreaci pro rodiče s dětmi ve formě pobytu a práce v zahradě a se zvířaty. Krajinářsky je koncept založen na zachování pastvin a sadů a jejich doplnění přirozenými a tradičními krajinnými prvky ve formě remízků, větrolamů a zadržení vody v krajině. Vytvoříme silný a stabilní krajinný prvek, uvnitř kterého budeme pěstovat zemědělské produkty v malých obytných zahradách. Součástí konceptu je vícegenerační bydlení v produktivních zahradách - 3 rodinná hnízda, každé pro cca 5 příslušníků rodiny, tábořiště se zázemím a venkovní učebna ekologické výchovy, pastviny, sady, malé zemědělské, lesnické a zahradní užitkové stavby s pokojem pro sezonní ubytování.


Na konci srpna jsme na stavbě uspořádali
pobyt s brigádou se sdílením. 
Více obrázků z brigády zde.