Komu vlastně patří Země?

Ilustrace Anežka Bauer Hájková
Moc rád bych měl vlastní prostor na planetě Zemi, na které jsem se narodil, po které chodím, která mě živí a z jejíhož materiálu mám stvořené tělo. Abych ale získal svoje teritorium, prostor, kde postavím dům, zasadím strom a vypěstuji zeleninu, musím nejprve nashromáždit poměrně velké množství papírků nebo čísel v počítači, kterými se ohodnocuje společenský význam a množství práce, kterou vykonáváme a kterým říkáme peníze. Země se utvářela miliardy let. Lidé tu tak dlouho nejsou, nevíme přesně, jak to bylo, ale nejspíše nejsou první formou života na Zemi. Prvním formou života na Zemi je asi Země sama.

Lidé se na Zemi rodí, rostou, zrají a umírají, jejich těla se proměňují na humus ale přesto se domnívají, že je Země jejich majetkem. Budiž. I divoká zvířata vytvářejí svá teritoria podle svojí síly a svého významu a my si teritoriální boje vynahrazujeme dovedností získat peníze. Nicméně si myslím, že bychom přeci jenom vzhledem k lidskému poznání, rozvoji principů nenásilí, rovnosti a
spravedlnosti mohli poněkud rozvinout také právo na život, které je mimo jiné zakotveno například v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

Pokud vzpomeneme čtyř živlů, můžeme princip života považovat za princip Ohně. Každý máme Bohu díky právo na život. Dalším živlem podle hustoty skupenství je vzduch. Abychom mohli žít, potřebujeme nejprve dýchat. První nádech po narození je prvním projevem života. A naštěstí vzduch máme (tedy kromě lázeňských středisek) k dýchání zadarmo. Další největší lidskou potřebou je voda. Bez vody vydržíme déle než bez vzduchu, ale ne tak dlouho jako bez jídla. Ale s volným přístupem k čisté vodě už je to složitější. Nicméně k ukojení základní potřeby – žízně mnoho prostředků (tedy věcí, které stojí mezi námi a naší planetou matkou) mnoho nepotřebuji, to mi starosti nedělá :-)

Poslední základní potřebou, kterou v každém okamžiku potřebuji je nepochybně Země. Ani si neuvědomujeme, že Země je naše základní potřeba. Kdyby nebyla pod našima nohama, měli bychom problémy s gravitací – buďto by žádná nebyla a padali bychom ke Slunci nebo na Měsíc (to nevím, nezkoušel jsem to) anebo bychom se například při nepevném (skupenství) jejího povrchu propadli do vody, vzduchu, nebo ohně :-) 

A kromě toho všechno, co máme, vidíme nebo baštíme buďto Země sama zadarmo zplodila a vytvořila anebo z ní bylo vzato a přetvořeno, opracováno, smontováno, přivezeno, vystaveno a oceněno v obchodě, aby to mohlo být směněno za papírky a číslíčka – peníze.

Pokud platím peníze za to, do čeho byla vložena lidská píle – prosím vyrovnávám svojí prací cenu práce do věci vložené. Ale, prosím pěkně, ten kousek pozemského povrchu, který potřebuji pro svoje pozemské tělo a svůj pozemský život přeci nikdo nedobýval, nevymýšlel, nevytvářel, nesmontoval ani nepřivezl. Tedy jak to, že je oceněný?