Světlina pod Černou Horou - Roubenka v Malých Karlovicích

Situace - klikni na obrázek
Pod hřebenem Javorníků je v lese mýtina, na které stálo malé hospodářství, jehož dřevěnice  podlehly zubu času. Na místě starých budov stavíme malou roubenku o rozměrech 7 x 7m, letní kuchyni, stodoličku a saunu u jezírka. Stavba bez elektřiny bude sloužit k rekreaci, vzájemnému setkávání lidí a práci na sobě v experimentu soužití člověka s přírodou.

Ve spolupráci s tesaři jsem nakreslil tvarové výkresy jednoduché srubové konstrukce. Jojo roubenka - to je výzva - krystalická logická konstrukce, žádné fantazírování a přitom vždycky krása. Vnitřní prostor je bez příček, uprostřed bude schodiště do podkroví a kamna. Z východu, do prudkého svahu je přístavek se šatnou a hygienickou buňkou. Dům nebude mít rozvody alektřiny ani vody. Namísto toho má venkovní kuchyni, studnu a kadibudku. Navíc saunu u přírodního jezírka. Právě jsem se vrátil z místa z brigády, během které se prováděly terénní úpravy, těsnění spar mezi trámy a připravovaly se patky pro stavbu letní kuchyně. Zůstal jsem na tomhle krásném místě ještě dva dny kvůli rekreaci. A zase se vrátím :-)


Tvarový výkres od architekta byl v detailech upravený
v prováděcí dokumentaci i na stavbě
Jižní průčelí směrem k terase a západní svah.
Speciální francouzská okna pro srub nad základovým
trámem, aby to drželo :-) 

Nedělený vnitřní prostor světnice.
Severní pohled na paseku.
Nezaměnitelné tvarosloví roubených staveb.