Kouzlo dosažitelnosti

V čem spočívá kouzlo dosažitelnosti našich projektů?
 
Máme filozofii bydlení ve velkorysém prostoru přírodní zahrady. Člověk, který realizuje svůj život a tvůrčí potenciál tvorbou velkého přírodního a permakulturního biotopu, v letním období žije venku anebo na terase, takový člověk nepotřebuje velký dům. A cena domu je přímo úměrná jeho velikosti.

Druhý aspekt jsou lepší možnosti svépomoci. Malé domy se staví jednodušeji než domy velké. A stavět domy z přírodních materiálů je zdravé, je to radost, je to rekreace a je to dobré na kondičku.

A třetí idea dosažitelnosti je pomalé stavění. Začněte s malým domečkem a věnujte se také zahradě. Až se zabydlíte v přírodní zahradě, postavte domeček pro děti. Nebo třeba pro rodiče nebo pro sebe - záleží na okamžité rodinné situaci. Pak zbudujte malý zahradní atelier. A tak dál. Ne najednou. Pomalu, postupně, takhle to dělali naši dědečkové.

Potřebuji tím zbořit mýtus, že dodáváme levnou práci. Naše práce je za standardní ceny. Také si totiž stavíme přírodní domečky a tvoříme přírodní zahrady. Úspora peněz spočívá ve změně myšlenkových vzorců o bydlení.