PIDIDOMKY

klikni na obrázek
Lidé by měli mít právo starat se o svůj kousek Země a přebývat ve svojí zahradě. Chápu obavy ze zamoření krajiny nepovolenými stavbami, ale naše domy nebudou vidět mezi stromy. A kdo jiný dá planetu nakonec dohromady než zahradníci vlastníma rukama

Přijde mi, že stavební zákon jako by pořád "rozkulačoval kulaky"... Přitom máme perfektní příklady historického bydlení uprostřed vlastního biotopu - třeba skromné statky rozptýlené po Vysočině.


A TAK NAVRHUJEME PIDIDOMKY

  • ačkoliv nemá domek kola, je mobilní (jeřáb, návěs)
  • domek je ostrovní systém
  • domek nemusí mít hygienické zařízení, pokud ano, záchod je pilinový tedy bez vytváření černých odpadních vod, šedé odpadní vody umíme legálně likvidovat v rámci zahrady měřitelnými a legálními způsoby
  • domek nemusí mít připojení na elektřinu (má solární panely nebo prodlužovák do campingové zásuvky nebo staveništního rozvaděče).
  • domek nemusí mít připojení na vodu (sprcha venku, užitková voda venku, pitná voda ze studánky v přenosné nádobě, nebo lesní koupelna jak jak patrné z přiloženého výkresu)
  • domek je založený na vrutech, teleskopických nohách nebo betonových prefabrikátech, které se stěhují s domem
  • ostatní technické parametry domku vyhovují platným normám